Комплект шпакли.

Широчини: 50 mm, 80 mm, 100 mm и 120 mm (2”, 3”, 4” и 5”).