ОПИСАНИЕ

Полиестерен (вискозен продукт) за залепване и китване на мрамор, гранит и камък - двукомпонентен.

Високата концентрация на смола позволява MARMOLIT да прониква в кухини и шуплести повърхности.

Гамата MARMOLIT се предлага в различни цветове: бял(white), слонова кост(ivory), розово (pink porrino), черно(black) и неутрално- полупрозрачно (neutral).

Тези китове са подготвени директно за нанасяне, с изключение на неутралния и белия, които не са пигментирани и могат да се оцветяват с STONECOLOR.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Отсипете необходимото количество за непосредствена употреба. Смесете добре продукта с катализатора, който ускорява времето за засъхване. Препоръчваме 2-3% втвърдител. Околната температура влияе върху времето за засъхване. При температури под +5 ºС е необходимо да се затопли сместа, за да започне процеса на засъхване.

 

Забележка: Зацапванията от кит се почистват преди той да се втвърди напълно (10-15 мин.) с кореселин.

ОПАКОВКИ

  • Метални кутии – 1 л. (1,7 кг.) – 8 бр.
  • Метални кутии – 4 л. (6,6 кг.) – 4 бр.
  • Метални кутии – 20 л. (33 кг.) – 1 бр.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Вид – Средно гъст
  • Цвят – според вида
  • Разтворимост във вода – неразтворим
  • РН – неопределим
  • Миризма - характерна