ОПИСАНИЕ

MARMOLIT TRANSPARENTE TOP, TRANSPARENTE V3 и MARMOLIT CRYSTAL са полиестерни смоли с различен вискозитет и се използват за запълване и залепване на различни детайли от мрамор, гранит и изобщо от камък. Високата концентрация на смоли и течният му вид позволяват на MARMOLIT да прониква в цепнатините и порите на третираната повърхност и се постига ефект на максимално залепване и добър завършен вид.

Гамата MARMOLIT се предлага в различни цветове. MARMOLIT TRANSPARENTE TOP и TRANSPARENTE V3 са не пигментирани продукти и са много подходящи за оцветяване с нашите оцветители STONECOLOR.

MARMOLIT CRISTAL е създаден за запълване на Travertine и други шуплести камъни, при които се цели запазване на визуалния ефект на прозрачност на порите.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Преди употреба, смесете добре продукта с катализатора (пастообразен или течен), който ускорява времето за засъхване. Препоръчваме концентрация на катализатора 2-3%. Околната температура влияе върху времето за засъхване. При температури под +5 ºС е необходимо да се затопли сместа, за да започне процеса на засъхване.

 

Забележка: Зацапванията от кит се почистват преди той да се втвърди напълно (10-15 мин.) с кореселин.

 

КАТАЛИЗАТОР ЗА MARMOLIT CRYSTAL - течен

ОПАКОВКИ

  • Метални кутии – 1 л. (1,1 кг.) – 12 бр.
  • Метални кутии – 5 л. (5,3 кг.) – 6 бр.
  • Метални кутии – 20 л. (21,6 кг.) – 1 бр.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Вид – течен, ненаситен полиестер
  • Цвят – според вида (прозрачно жълто и прозрачно безцветно)
  • Разтворимост във вода – неразтворим
  • РН – неопределим
  • Миризма – характерна
  • Специфично тегло – 1,1 kg/l 20 ºC