Епоксиден кит

  • Ниско специфично (0,7kg/L)
  • Бързосъхнещ
  • Висока механична и химична устойчивост
  • Висока еластичност
  • Бързосъхнещ
  • Лесен за нанасяне
  • Лесен за шкурене (P150)
  • Подходящ за подводната част на плавателните съдове