Качество

Гаранция за качество

Компанията притежава оборудване с модерни системи за производство и контрол, складиране и напълно автоматизирано завършване на продуктите, лаборатории, изцяло посветени на проучване и разработка и изцяло екипиран център за обучение.

Клиентите винаги са вярвали на компанията, а от 1997 година, след сертифицирането и по стандарта ISO-9001, тя гарантира качество в целия процес на производство.

От 2002 година компанията получава сертификат и по стандарта ISO-14001, който е резултат от постоянната политика за опазване на околната среда.