За Роберло

Кратка история

Основана през 1968, ROBERLO SA специализира повече от 30 години в производство и разработка на химически продукти за поправка на автомобили, както и за запазване и поддръжка на камъка.

Още от началото, компанията си поставя за цел постоянната иновация, прогресивното подобряване на продуктите и методите за производство, и не на последно място – грижа за околната среда.